Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szczutowo
 • Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Szczutowie

  Referat Organizacyjny (Or)

  Bogdan Kaczorowski - Sekretarz Gminy/Kierownik Referatu Organizacyjnego

  tel.(24)276 71 67 w.112      e-mail: sekretarz@szczutowo.pl

  Aneta Dobies - Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej urzędu

  tel.(24)276 71 67 w.101      e-mail: gmina@szczutowo.pl

  Marta Schodowska - Stanowisko ds. obsługi rady gminy, kadrowych i organizacyjno-technicznych

  tel.(24)276 71 67 w.115      e-mail: rada@szczutowo.pl

  Aleksandra Wiśniewska - Informatyk

  tel.(24)276 71 67 w.105      e-mail: informatyk@szczutowo.pl

  Kazimierz Kalinowski - Konserwator dróg/kierowca samochodu służbowego

  tel. (24)276 71 67 w.105   

   

  Referat Finansowy (Fn)

  Hanna Domagalska - Skarbnik Gminy/Kierownik Referatu Finansowego 

  tel.(24)276 71 67 w.108     e-mail: skarbnik@szczutowo.pl

  Dorota Sadowska - Stanowisko ds. gospodarki finansowej gminy (wydatki)

  tel.(24)276 71 67 w.109     e-mail: place@szczutowo.pl

  Joanna Topolewska - Stanowisko ds. podatków i rozliczania podatku VAT

  tel.(24)276 71 67 w.109      e-mail: woda@szczutowo.pl

  Renata Lazarowska - Stanowisko ds. wymiaru, księgowości i windykacji podatków i opłat

  tel.(24)276 71 67 w.116      e-mail: podatki@szczutowo.pl

  Katarzyna Lemańska - Stanowisko ds. płac i rozliczeń pracowniczych

  tel.(24)276 74 20 w.23      e-mail: placeug@szczutowo.pl

  Wioletta Motylewska - Stanowisko ds. księgowości szkół

  tel.(24)276 74 20 w.22      e-mail: oswiata1@szczutowo.pl

  Anna Rogalska - Stanowisko ds. obsługi kasowej, majątku gminy, windykacji podatków i opłat 

  tel.(24)276 71 67 w.111      e-mail: kasa@szczutowo.pl

  Katarzyna Piotrowska - Stanowisko ds. księgowości budżetowej

  tel.(24)276 71 67 w.116      e-mail: ksiegowosc@szczutowo.pl

  Lena Kopcińska - Stanowisko ds. opłat i podatków

  tel.(24)276 71 67 w.115       e-mail: woda1@szczutowo.pl

   

  Samodzielne stanowiska

  Agnieszka Murawska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

  tel. (24)276 71 67 w. 104   e-mail: usc@szczutowo.pl

  Aneta Ruszkowska - Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

  tel. (24)276 74 20 w. 20   e-mail: turystyka@szczutowo.pl

  Beata Przybyłowska - Stanowisko ds. oświaty, kultury, kultury fizycznej i zdrowia

  tel. (24)276 74 20 w. 21   e-mail: kultura@szczutowo.pl

   

  REFERAT ROLNICTWA I INFRASTRUKTURY (RI)

  Danuta Leśniewska-Nowicka - Kierownik Referatu Rolnictwa i Infrastruktury Gminy 

  tel.(24)276 71 67 w.114      e-mail: inwestycje@szczutowo.pl

  Danuta Wiśniewska - Stanowisko ds. rolnictwa i obrotu nieruchomościami 

  tel.(24)276 71 67 w.113      e-mail: rolnictwo@szczutowo.pl

  Ewelina Zalewska - Stanowisko ds. rozwoju gospodarczego

  tel.(24)276 71 67 w.107      e-mail: przetargi@szczutowo.pl

  Lidia Pilarska - Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej

  tel.(24)276 71 67 w.106      e-mail: budownictwo@szczutowo.pl

  Monika Grzywińska - Stanowisko ds. ochrony środowiska

  tel.(24)276 71 67 w.106      e-mail: srodowisko@szczutowo.pl

  Anna Augustowska - Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi 

  tel.(24)276 71 67 w.107      e-mail: odpady@szczutowo.pl

  Andrzej Szlomkowski - Konserwator urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych w Gójsku

  tel. 795 154 261

  Janusz Lisicki - Konserwator urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych w Szczutowie

  tel. 795 154 263

  Wojciech Ziółkowski - Konserwator sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy 

   tel. 795 154 268

  Mariusz Olewnik - Konserwator sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy 

  tel. 533 859 995

  Jan Chmielewski - Konserwator oczyszczalni ścieków

  tel. 602 287 743

   

   

  Rozwiń artykuł Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Szczutowie
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szczutowo Data stworzenia : 2013-07-11 14:50 Autor : Data publikacji : 2013-07-11 14:50 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-18 11:55 Osoba modyfikująca :