Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szczutowo
  • Ekonomia społeczna

    Ekonomia społeczna jest formą działalności gospodarczej, w której obok elementu ekonomicznego ważny jest także aspekt społecznej reintegracji pracowników, defaworyzowanych na rynku pracy. 

    Więcej informacji dotyczących mazowieckiej ekonomii społecznej można znaleźć na stronie internetowej www.mcps.com.pl w zakłądce "Ekonomia społeczna" oraz na profilu facebook www.facebook.com/ekonomiaspolecznanamazowszu

    Rozwiń artykuł Ekonomia społeczna
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szczutowo Data stworzenia : 2020-01-30 11:56 Autor : Aleksandra Wiśniewska Data publikacji : 2020-01-30 11:56 Osoba udostępniająca na stronie : Aleksandra Wiśniewska Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-30 11:57 Osoba modyfikująca : Aleksandra Wiśniewska