Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szczutowo
 • Nasza Gmina...

   GMINA  SZCZUTOWO

   

   

  Powierzchnia: 112,62 km

   

  Liczba mieszkańców: 4463 (k. 2300, m. 2163)

  Gmina Szczutowo to gmina wiejska położona w centrum kraju na pograniczu województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego w powiecie sierpeckim. Gmina stanowi 13,2% powierzchni powiatu. Obejmuje 25 sołectw i 30 miejscowości. Jest to gmina o rzadko spotykanych naturalnych walorach, rekreacyjno- wypoczynkowych. Czysta woda-różnorodność ryb i ptactwa, rozległe obszary leśne, a w nich obfitość grzybów, jagód i zwierzyny, brak przemysłu i jego wpływów- wszystko objęte urzędowo strefą chronionego krajobrazu- to atuty Gminy Szczutowo.

  Skrwa Prawa o niezwykłych walorach krajobrazowych z obecnością licznych siedlisk bobrów stanowi przyrodniczą osobliwość wschodniej granicy gminy. Położone obok siebie- oddzielone tylko droga wojewódzką nr 560- dwa jeziora stanowią podstawę zasobów wodnych gminy. 300- hektarowe Jezioro Urszulewskie otoczone lasami pełne smakowitych ryb, zaspokaja gusta najbardziej wytrawnych amatorów świeżego powietrza, ciszy, spokoju. Te przyrodnicze atrakcje uzupełnia i powiększa 100- hektarowe Jezioro Szczutowskie. Wysoka lesistość gminy jest dopełnieniem obrazu turystyczno-rekreacyjnych walorów- 3 500 hektarów lasów. Bogaty świat zwierzęcy, niespotykane ilości grzybów i jagód są magnesem nie tylko dla miejscowych, ale turystów z całego kraju. Mikroklimat tworzony obecnością jezior i lasów jest spełnieniem dla poszukujących odpoczynku, regeneracji sił fizycznych i psychicznych. Sprzyja temu także określone zainteresowanie będące pochodną miejscowych zasobów naturalnych. Liczne zajazdy, motele, Stanica Harcerska, ośrodek wypoczynkowy- tworzą dobrze rozwinięta bazę noclegowo- gastronomiczną.

  Dominującą funkcja gminy Szczutowo jest rolnictwo. Cały obszar rolniczego użytkowania przypada na indywidualne gospodarstwa rolne. Dominuje uprawa zbóż. W produkcji zwierzęcej największe znaczenie ma produkcja mleka i chów trzody chlewnej. Na terenie gminy funkcjonują 2 szkoły podstawowe (340 uczniów), 2 gimnazja (278 uczniów), hala sportowa i biblioteka publiczna.

  Do głównych inwestycji ostatniej dekady należą m.in.:

  • Budowa wodociągów na terenie gminy;

  • Budowa kanalizacji sanitarnej;

  • Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczutowie i Gójsku;

  • Budowa boisk sportowych Szczutowie i Gójsku;;

  • Budowa placów zabawa w Gójsku i Szczutowie;

  • Rozbudowa i modernizacja budynku samodzielnego publicznego zakładu opieki zespołu opieki zdrowotnej w Gójsku i Szczutowie;

  Najważniejsze inwestycje planowane w latach 2013-2015:

  • Przebudowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Szczutowo w tym pomostów widokowych na Jezioro Szczutowskie;

  • Budowa parkingu i miejsca rekreacji w Gójsku;

  • Budowa ścieżki pieszo – rowerowej - łącznika ul. Słonecznej z centrum Gójska;

  • Remont połączony z modernizacją budynku komunalnego w miejscowościach Podlesie, Blinno, Szczutowo, Wola Stara, Mierzęcin pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej.

  Historia administracji gminy Szczutowo sięga 1864 roku. Mocą ustawy z 2 marca utworzona zostaje dość duża na ówczesne czasy gmina Szczutowo. Odmienne były jednak granice gminy , obejmujące swoim zasięgiem 55 miejscowości. Była to wówczas największa gmina w powiecie rypińskim woj. warszawskiego. Reforma administracji z 1938 roku włącza powiat rypiński (w tym również gminę Szczutowo) do województwa pomorskiego wyłączając z jej terytorium kilka miejscowości . Po wyzwoleniu Szczutowa z dnia 19 stycznia 1945 roku przez szereg lat kształtuje się nowa koncepcja ustrojowa państwa. Podział terytorialny kraju z 1954 roku dokonuje kolejnych zmian granic gminy. Gmina tym razem należy do województwa warszawskiego, jednocześnie wyłącza się z jej obszaru kolejnych 6 miejscowości. W 1975 roku gmina Szczutowo staje się częścią utworzonego województwa płockiego.

  Od dnia 1 stycznia 1999 roku gmina Szczutowo znajduje się w granicach administracyjnych nowo powstałego województwa mazowieckiego powiatu sierpeckiego.

  W dniu 16 listopada 1998 roku Samorząd Gminy ustanowił herb gminy Szczutowo.

  Na terenie Gminy znajdują się spora liczba zabytków, głównie sakralnych, m.in.:

  • kościół parafialny w Szczutowie- drewniany z XV w. ;

  • kościół filialny w Bliznie- drewniany, wzniesiony w 1720 r. ;

  • cmentarz w Szczutowie z mogiłą powstańców z 1863 r. ;

  • kościół parafialny w Gójsku 1906 r

   

   

  Rozwiń artykuł Nasza Gmina...
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szczutowo Data stworzenia : 2013-07-10 10:17 Autor : Data publikacji : 2013-07-10 10:17 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-18 23:37 Osoba modyfikująca :