Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szczutowo
 • INFORMACJA

  Szkolenie dot. Programu „Czyste Powietrze” odbędzie się dn. 03 października 2018 r. o godz. 18:00 w Hali Sportowej w Szkole Podstawowej w Szczutowie ul. Lipowa 2.

  Szkolenie poprowadzą pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

  Program skierowany jest do osób fizycznych i przewiduje dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych.

   

  Rozwiń artykuł
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.
  Program skierowany jest do osób fizycznych i przewiduje dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych.

  Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

  Formą składania wniosku jest wersja elektroniczna poprzez:
  - aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW)
  - użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu
  - użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
  • W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu profilem zaufanym ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, przesyła poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW wersję elektroniczną wniosku, drukuje wniosek i wysyła jego wersje papierową wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową na adres WFOŚiGW.
  • W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej (formularz do pobrania w siedzibie WFOŚiGW lub jego oddziale)

  link do Portalu Beneficjenta https://portal.wfosigw.pl/

  Dokumenty dotyczące programu dostępne są na Stronie Głównej w zakładce Czyste Powietrze: http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/program_czyste_powietrze

   

  Kontakt:

  WFOŚiGW w Warszawie

  Wydział Zamiejscowy w Płocku
  ul. Małachowskiego 8, 09-402 Płock
  tel. (24) 231 33 80; (24) 264 19 94

  fax (24) 231 33 85

   

  Rozwiń artykuł Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze
 • INFORMACJA

  Urząd Gminy w Szczutowie informuje, że Program Priorytetowy „Czyste powietrze” będzie realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

  Program skierowany jest do osób fizycznych i przewiduje dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych.

  Szczegółowe warunki programu oraz terminy naboru zaprezentowane zostaną mieszkańcom Gminy podczas spotkania organizowanego przez WFOŚiGW.

  O terminie i miejscu spotkania zostaną Pastwo poinformowani.

   

  Więcej na ten temat informacji można znaleźć pod adresem:

  http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy2018/OF

   

  Rozwiń artykuł INFORMACJA
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szczutowo Data stworzenia : 2017-01-19 10:05 Autor : Aleksandra Wiśniewska Data publikacji : 2017-01-19 10:05 Osoba udostępniająca na stronie : Aleksandra Wiśniewska Data ostatniej modyfikacji : 2022-11-09 10:32 Osoba modyfikująca : Aleksandra Wiśniewska