Opłata targowa

Ustawa z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635 - z późn. zmianami)

wg stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2009 r.

dostępna jest na stronie

http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/oplata_skarbowa/opzzata_skarbowa.pdf