szczutowo
 • e-Akta

  Szanowni Państwo,  Od stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy, które ułatwią przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców oraz obniżą koszty związane z ich przechowywaniem.
  W związku z powyższym informujemy, że na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce "E-akta pliki do pobrania" dostępne są materiały informacyjne dotyczące E-akta. 

  Materiały obejmują:

  • komunikat do przedsiębiorców - zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych,

  • komunikat dla firm zewnętrznych, np. biur rachunkowych, które obsługują płatników składek,

  • logo E-akta,

  • baner, plakat, ulotkę,

  • broszurę dla pracodawców,

  • "Krótsze przechowywanie akt pracowniczych (E-akta)" - link do YouTube.
   

  Więcej
 • Biznes.gov.pl

  https://www.biznes.gov.pl/pl/o-nas

  Więcej
 • INFORMACJA O NABORZE

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” informuje, iż zgodnie z przyjętym harmonogramem planuje przeprowadzić w pierwszym półroczu 2019 roku kolejne nabory wniosków w zakresie podejmowania działalności, przedsięwzięcie „Nowe firmy w Sierpeckim Partnerstwie” oraz w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, przedsięwzięcie „Lokalne firmy podstawą zrównoważonej gospodarki”.

  W związku z powyższym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” serdecznie zaprasza przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą z terenu powiatu sierpeckiego, tj. gmin: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz oraz miasta Sierpc na szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Szkolenie odbędzie się 28 stycznia 2019 ( poniedziałek) r. od godziny 9:00 do godziny 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.

  Zapisy na szkolenie są obowiązkowe, ze względu na ograniczoną liczbę osób. Należy zgłaszać swoją obecność oraz nr kontaktowy do dnia 21 stycznia br. telefonicznie pod nr: 660 734 803, mailowo: sierpeckie_partnerstwo@wp.pl lub osobiście w biurze Stowarzyszenia,  ul. Kopernika 9, pokój 16 w Sierpcu.

  Więcej
 • Odpady - Informacja

  Więcej
 • INFORMACJA

  Szkolenie dot. Programu „Czyste Powietrze” odbędzie się dn. 03 października 2018 r. o godz. 18:00 w Hali Sportowej w Szkole Podstawowej w Szczutowie ul. Lipowa 2.

  Szkolenie poprowadzą pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

  Program skierowany jest do osób fizycznych i przewiduje dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych.

   

  Więcej
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.
  Program skierowany jest do osób fizycznych i przewiduje dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych.

  Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

  Formą składania wniosku jest wersja elektroniczna poprzez:
  - aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW)
  - użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu
  - użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
  • W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu profilem zaufanym ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, przesyła poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW wersję elektroniczną wniosku, drukuje wniosek i wysyła jego wersje papierową wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową na adres WFOŚiGW.
  • W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej (formularz do pobrania w siedzibie WFOŚiGW lub jego oddziale)

  link do Portalu Beneficjenta https://portal.wfosigw.pl/

  Dokumenty dotyczące programu dostępne są na Stronie Głównej w zakładce Czyste Powietrze: http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/program_czyste_powietrze

   

  Kontakt:

  WFOŚiGW w Warszawie

  Wydział Zamiejscowy w Płocku
  ul. Małachowskiego 8, 09-402 Płock
  tel. (24) 231 33 80; (24) 264 19 94

  fax (24) 231 33 85

   

  Więcej
 • Odpady - Informacja

  Więcej
 • INFORMACJA

  Urząd Gminy w Szczutowie informuje, że Program Priorytetowy „Czyste powietrze” będzie realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

  Program skierowany jest do osób fizycznych i przewiduje dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych.

  Szczegółowe warunki programu oraz terminy naboru zaprezentowane zostaną mieszkańcom Gminy podczas spotkania organizowanego przez WFOŚiGW.

  O terminie i miejscu spotkania zostaną Pastwo poinformowani.

   

  Więcej na ten temat informacji można znaleźć pod adresem:

  http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy2018/OF

   

  Więcej
Data stworzenia : 2011-01-10 12:10 Autor : Aleksandra Wiśniewska Data publikacji : 2011-01-10 12:10 Osoba udostępniająca na stronie : root Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-28 11:15 Osoba modyfikująca : Aleksandra Wiśniewska