szczutowo

Historia zmian

 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe pn Budowa otwartej strefy aktywności: wariant podstawowy – 1 obiekt (Gójsk)." usunięto dnia: 2018-09-21 12:34 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe pn Budowa otwartej strefy aktywności: wariant podstawowy – 1 obiekt (Gójsk)." usunięto dnia: 2018-09-21 12:34 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szczutowo przeznaczonych do dzierżawy" stworzono dnia: 2018-09-21 10:41 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Unieważnienie Zapytania ofertowego Budowa otwartej strefy aktywności: wariant podstawowy - 1 obiekt (Gójsk)." stworzono dnia: 2018-09-20 13:27 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Szczutowo z dnia 20 września 2018r. " zmieniono dnia: 2018-09-20 12:24 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Szczutowo" stworzono dnia: 2018-09-20 12:24 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Szczutowo z dn. 20 września 2018r. " stworzono dnia: 2018-09-20 12:22 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze" zmieniono dnia: 2018-09-20 12:17 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze" stworzono dnia: 2018-09-20 12:16 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa sieci kablowej 15 kV w m. Gugoły, Mierzęcin gm. Szczutowo oraz w m. Bryski gm. Rościszewo" zmieniono dnia: 2018-09-20 09:47 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w m. Słupia, gm. Szczutowo" zmieniono dnia: 2018-09-20 09:46 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia na działkach nr ewid. 81 i 87 w m. Cisse, gm. Szczutowo" zmieniono dnia: 2018-09-20 09:45 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Słupia, gm. Szczutowo" zmieniono dnia: 2018-09-20 09:43 przez: Katarzyna Wiśniowska
 • Artykuł : "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Słupia, gm. Szczutowo" zmieniono dnia: 2018-09-20 09:43 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Informacja z otwarcia ofert w przetargu pn Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w msc Słupia - Etap II." stworzono dnia: 2018-09-18 13:28 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Informacja z otwarcia ofert w przetargu pn Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w msc Mościska, Cisse, Agnieszkowo, Słupia i Białasy." stworzono dnia: 2018-09-18 13:25 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Informacja z otwarcia ofert w przetargu pn Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo, Łazy, Gójsk gm. Szczutowo." stworzono dnia: 2018-09-18 13:24 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Odpady - Informacja" stworzono dnia: 2018-09-14 14:39 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zapytanie ofertowe pn Budowa otwartej strefy aktywności: wariant podstawowy – 1 obiekt (Gójsk)." stworzono dnia: 2018-09-14 12:44 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony pn Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo - Łazy - Gójsk gm. Szczutowo." zmieniono dnia: 2018-09-14 12:15 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony pn Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach Agnieszkowo - Łazy - Gójsk gm. Szczutowo." zmieniono dnia: 2018-09-14 12:14 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Program Pomocy Żywnościowej POPŻ 2018" stworzono dnia: 2018-09-14 08:25 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "INFORMACJA" zmieniono dnia: 2018-09-13 08:18 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Informacja o zakazie spalania paliw" zmieniono dnia: 2018-09-13 08:17 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Szczutowie" stworzono dnia: 2018-09-13 07:44 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Uchwała dot. wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Szczutowie" stworzono dnia: 2018-09-13 07:42 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie za 2018 rok" zmieniono dnia: 2018-09-12 14:12 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Gminna Komisja Wyborcza" zmieniono dnia: 2018-09-12 14:05 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Gminna Komisja Wyborcza" zmieniono dnia: 2018-09-12 14:04 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Informacja dla hodowców trzody chlewnej" stworzono dnia: 2018-09-11 13:04 przez: Aleksandra Wiśniewska
Data stworzenia : 2011-01-04 14:05 Autor : Aleksandra Wiśniewska Data publikacji : 2011-01-04 14:05 Osoba udostępniająca na stronie : Aleksandra Wiśniewska Data ostatniej modyfikacji : 2015-09-24 07:50 Osoba modyfikująca : Aleksandra Wiśniewska