Historia zmian

 • Artykuł : "Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 15kV, przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV i przebudowa sieci napowietrznej 0,4 kV w m. Łazy" stworzono dnia: 2018-02-22 14:49 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie ośrodka wypoczynkowego w m. Szczutowo" stworzono dnia: 2018-02-22 14:47 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV sieci napowietrznej i kablowej 0,4 kV w m. Słupia " stworzono dnia: 2018-02-20 14:05 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Ostrzeżenie o złej jakości powietrzea" stworzono dnia: 2018-02-19 11:28 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiór aktów normatywnych własnych kierownictw Urzędów" zmieniono dnia: 2018-02-19 10:16 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń Wójta jako organu gminy" zmieniono dnia: 2018-02-19 09:58 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiór zarządzeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy " zmieniono dnia: 2018-02-19 09:54 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego pn Budowa drogi gminnej Maluszyn - Osówka." stworzono dnia: 2018-02-16 12:11 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Szkoła Podstawowa w Gójsku" zmieniono dnia: 2018-02-16 11:57 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "SP w Szczutowie" zmieniono dnia: 2018-02-16 11:40 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Protokoły Sesji Rady Gminy Szczutowo kadencji 2014-2018" zmieniono dnia: 2018-02-16 11:39 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw Urzędów" zmieniono dnia: 2018-02-14 14:54 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu" stworzono dnia: 2018-02-12 12:58 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego na terenie ośrodka wypoczynkowego w Szczutowie na działce nr ewdid. 277 obrębu Szczutowo,gm. Szczutowo" stworzono dnia: 2018-02-09 14:01 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowym" zmieniono dnia: 2018-02-07 13:29 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Sesja XXXIV Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 grudnia 2017 r." zmieniono dnia: 2018-02-07 11:52 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Sesja XXXIV Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 grudnia 2017 r." zmieniono dnia: 2018-02-07 11:48 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Sesja XXXIV Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 grudnia 2017 r." zmieniono dnia: 2018-02-07 11:46 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Sesja XXXIV Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 grudnia 2017 r." zmieniono dnia: 2018-02-07 11:21 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Sesja XXXIV Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 grudnia 2017 r." stworzono dnia: 2018-02-07 11:19 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Sesja Nr XXXIII Rady Gminy Szczutowo z dnia 20 listopada 2017 roku" stworzono dnia: 2018-02-06 11:42 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Sesja XXXII Rady Gminy Szczutowo z dnia 13 października 2017 r." zmieniono dnia: 2018-02-06 09:41 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Sesja Nr XXXI Rady Gminy Szczutowo z dnia 22 września 2017 roku" stworzono dnia: 2018-02-06 09:28 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Sesja XXX Rady Gminy Szczutowo z dnia 1 września 2017 r. " zmieniono dnia: 2018-02-06 09:14 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Sesja XXX Rady Gminy Szczutowo z dnia 1 września 2017 r. " zmieniono dnia: 2018-02-06 09:03 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Sesja XXX Rady Gminy Szczutowo z dnia 1 września 2017 r. " stworzono dnia: 2018-02-06 09:00 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Uchwała Rady Gminy Szczutowo ws. uchwalenia Budżetu Gminy Szczutowo na rok 2018" zmieniono dnia: 2018-02-06 08:51 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa drogi gminnej Maluszyn - Osówka" zmieniono dnia: 2018-02-01 14:22 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Budowa drogi gminnej Maluszyn - Osówka" zmieniono dnia: 2018-02-01 14:16 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Budowa drogi gminnej Maluszyn - Osówka" zmieniono dnia: 2018-02-01 14:11 przez: Agnieszka Murawska