szczutowo

Historia zmian

 • Artykuł : "Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń Wójta jako organu gminy" zmieniono dnia: 2018-07-18 14:49 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń Wójta jako organu gminy" zmieniono dnia: 2018-07-18 14:49 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń Wójta jako organu gminy" zmieniono dnia: 2018-07-18 14:48 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Odpowiedzi na zapytania w przetargu Dowozu uczniów z terenu gminy Szczutowo do szkół w Szczutowie i Gójsku na zasadzie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019" stworzono dnia: 2018-07-18 13:40 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Księga Rejestrowa Instytucji Kultury" zmieniono dnia: 2018-07-13 11:45 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Informacja o rozstrzygnięciu zapytania cenowego pn ,,Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Szczutowo"." stworzono dnia: 2018-07-13 09:45 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Szczutowo i jej jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2018/2019" zmieniono dnia: 2018-07-12 12:28 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Szczutowo i jej jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2018/2019" stworzono dnia: 2018-07-12 12:19 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Dowóz uczniów z terenu gminy Szczutowo do szkół w Szczutowie i Gójsku na zasadzie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019" zmieniono dnia: 2018-07-12 09:51 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Dowóz uczniów z terenu gminy Szczutowo do szkół w Szczutowie i Gójsku na zasadzie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019" zmieniono dnia: 2018-07-12 09:49 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Dowóz uczniów z terenu gminy Szczutowo do szkół w Szczutowie i Gójsku na zasadzie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019" zmieniono dnia: 2018-07-12 09:43 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Dowóz uczniów z terenu gminy Szczutowo do szkół w Szczutowie i Gójsku na zasadzie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019" stworzono dnia: 2018-07-12 09:41 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli" stworzono dnia: 2018-07-04 13:21 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Szczutowo." zmieniono dnia: 2018-07-02 14:50 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Szczutowo." stworzono dnia: 2018-07-02 14:48 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Protokoły Sesji Rady Gminy Szczutowo kadencji 2014-2018" zmieniono dnia: 2018-06-29 09:30 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Protokoły Sesji Rady Gminy Szczutowo kadencji 2014-2018" zmieniono dnia: 2018-06-29 09:29 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie za 2018 rok" zmieniono dnia: 2018-06-28 13:12 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!" stworzono dnia: 2018-06-27 11:19 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Aktualności" zmieniono dnia: 2018-06-27 09:16 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Aktualności" zmieniono dnia: 2018-06-27 09:04 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Wniosek o oszacowanie szkód - susza" stworzono dnia: 2018-06-27 08:32 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Mobilny Punkt Informacyjny - 26.07.2018r." stworzono dnia: 2018-06-25 10:34 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej i stacji transformatorowej w miejscowości Maluszyn gm. Szczutowo." zmieniono dnia: 2018-06-21 14:30 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem" stworzono dnia: 2018-06-21 13:35 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Zarządzanie Kryzysowe" zmieniono dnia: 2018-06-21 13:28 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie za 2018 rok" zmieniono dnia: 2018-06-21 08:07 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa sieci kablowej 15 kV w m. Gugoły, Mierzęcin gm. Szczutowo oraz w m. Bryski gm. Rościszewo" zmieniono dnia: 2018-06-19 11:18 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Aktualności" zmieniono dnia: 2018-06-18 11:57 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds.obsługi kancelaryjnej Urzędu" zmieniono dnia: 2018-06-14 08:52 przez: Aleksandra Wiśniewska
Data stworzenia : 2011-01-04 14:05 Autor : Aleksandra Wiśniewska Data publikacji : 2011-01-04 14:05 Osoba udostępniająca na stronie : Aleksandra Wiśniewska Data ostatniej modyfikacji : 2015-09-24 07:50 Osoba modyfikująca : Aleksandra Wiśniewska