szczutowo

Historia zmian

 • Artykuł : "Informacja dot. sprawdzenia funkcjonowania powiatowego sytemu ostrzegania i alarmowania w ramach projektu EFRR w dniu 27 kwietnia 2018r." stworzono dnia: 2018-04-20 13:01 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Informacja dot. sprawdzenia funkcjonowania powiatowego sytemu ostrzegania i alarmowania w ramach projektu EFRR w dniu 23 kwietnia 2018r." zmieniono dnia: 2018-04-20 13:00 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Informacja dot. sprawdzenia funkcjonowania powiatowego sytemu ostrzegania i alarmowania w ramach projektu EFRR w dniu 23 kwietnia 2018r." zmieniono dnia: 2018-04-20 12:58 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Informacja dot. sprawdzenia funkcjonowania powiatowego sytemu ostrzegania i alarmowania w ramach projektu EFRR w dniu 23 kwietnia 2018r." stworzono dnia: 2018-04-20 12:57 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Budowa kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV na terenie ośrodka wypoczynkowego w m. Szczutowo" zmieniono dnia: 2018-04-20 11:24 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Budowa elektroenergetycznej oświetleniowej linii kablowej na działce nr ewid.277 w m. Szczutowo" zmieniono dnia: 2018-04-20 11:22 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Budowa elektroenergetycznej oświetleniowej linii kablowej na działce nr ewid.277 w m. Szczutowo" zmieniono dnia: 2018-04-20 11:19 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV sieci napowietrznej i kablowej 0,4 kV w m. Słupia " zmieniono dnia: 2018-04-19 14:51 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Informacja o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu - Kolo Łowieckie SKRWA" stworzono dnia: 2018-04-19 14:26 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego" stworzono dnia: 2018-04-19 14:24 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Monitorowanie i nadzór nad uprawą tytoniu oraz produkcją i zbyciem surowca tytoniowego" stworzono dnia: 2018-04-19 14:19 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa obiektu inwentarskiego do chowu brojlera kurzego na działce o nr ew. 153/1, obręb 0024 Szczechowo, gmina Szczutowo" zmieniono dnia: 2018-04-17 12:54 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie za 2018 rok" zmieniono dnia: 2018-04-17 12:53 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego na terenie ośrodka wypoczynkowego w Szczutowie na działce nr ewdid. 277 obrębu Szczutowo,gm. Szczutowo" zmieniono dnia: 2018-04-16 15:20 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Szczutowo zwołanej na dzień 23 kwietnia 2018 roku" stworzono dnia: 2018-04-16 13:58 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Projekt podziału Gminy Szczutowo na obwody głosowania" stworzono dnia: 2018-04-16 13:53 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Ostrzeżenie meteoroligcze - burze" stworzono dnia: 2018-04-13 13:44 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Aktualności" zmieniono dnia: 2018-04-13 12:03 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiór aktów normatywnych własnych kierownictw Urzędów" zmieniono dnia: 2018-04-12 14:04 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiór aktów normatywnych własnych kierownictw Urzędów" zmieniono dnia: 2018-04-12 14:03 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń Wójta jako organu gminy" zmieniono dnia: 2018-04-12 13:50 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego" stworzono dnia: 2018-04-06 13:07 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Sprawozdanie za IV kwartał 2017 roku" zmieniono dnia: 2018-04-06 12:40 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Sprawozdanie za IV kwartał 2017 roku" stworzono dnia: 2018-04-06 12:35 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "NABÓR DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WYMIANY INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ BUDOWY INSTALACJI OZE" zmieniono dnia: 2018-04-06 11:17 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "NABÓR DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WYMIANY INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ BUDOWY INSTALACJI OZE" stworzono dnia: 2018-04-06 10:37 przez: Agnieszka Murawska
 • Strona : "Aktualności" zmieniono dnia: 2018-04-05 11:02 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "" zmieniono dnia: 2018-04-05 11:02 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "" stworzono dnia: 2018-04-05 11:01 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Aktualności" zmieniono dnia: 2018-04-05 10:02 przez: Aleksandra Wiśniewska
Data stworzenia : 2011-01-04 14:05 Autor : Aleksandra Wiśniewska Data publikacji : 2011-01-04 14:05 Osoba udostępniająca na stronie : Aleksandra Wiśniewska Data ostatniej modyfikacji : 2015-09-24 07:50 Osoba modyfikująca : Aleksandra Wiśniewska