Historia zmian

 • Artykuł : "Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.127.470,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań." zmieniono dnia: 2017-11-16 13:59 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Informacja z otwarcia ofert Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.127.470,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań." stworzono dnia: 2017-11-16 13:57 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn ,,Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Szczechowie wykorzystywanego na cele rekreacyjne i kulturalne"." stworzono dnia: 2017-11-16 09:23 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Zmiana sposobu użytkowania budynku letniskowego na mieszkalny na działce nr ewid. 540 w m. Słupia" stworzono dnia: 2017-11-15 14:14 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa budynku letniskowego na działce nr ewid. 13 obrębu Słupia" stworzono dnia: 2017-11-15 13:53 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Protokoły Sesji Rady Gminy Szczutowo kadencji 2014-2018" zmieniono dnia: 2017-11-15 13:47 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie za 2017 rok" zmieniono dnia: 2017-11-15 13:42 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw Urzędów" zmieniono dnia: 2017-11-15 11:54 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiór zarządzeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy " zmieniono dnia: 2017-11-15 11:18 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiór zarządzeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy " zmieniono dnia: 2017-11-14 14:52 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiór zarządzeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy " zmieniono dnia: 2017-11-14 14:51 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiór zarządzeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy " zmieniono dnia: 2017-11-14 14:38 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiór zarządzeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy " zmieniono dnia: 2017-11-14 14:37 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego pn Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.127.470,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań"." zmieniono dnia: 2017-11-14 14:36 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego pn Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.127.470,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań"." zmieniono dnia: 2017-11-14 13:05 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw Urzędów" zmieniono dnia: 2017-11-14 12:35 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw Urzędów" zmieniono dnia: 2017-11-14 12:34 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw Urzędów" zmieniono dnia: 2017-11-14 12:33 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw Urzędów" zmieniono dnia: 2017-11-14 12:32 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego pn Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.127.470,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań"." zmieniono dnia: 2017-11-14 12:13 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego pn Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.127.470,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań"." stworzono dnia: 2017-11-14 12:10 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Budowa obiektu inwentarskiego do chowu brojlera kurzego na działce o nr ew. 153/1, obręb 0024 Szczechowo, gmina Szczutowo" zmieniono dnia: 2017-11-14 11:54 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw Urzędów" zmieniono dnia: 2017-11-14 09:06 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw Urzędów" zmieniono dnia: 2017-11-14 08:18 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw Urzędów" zmieniono dnia: 2017-11-14 08:17 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego pn Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Szczechowie wykorzystywanego na cele rekreacyjne i kulturalne." zmieniono dnia: 2017-11-13 13:26 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego pn Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Szczechowie wykorzystywanego na cele rekreacyjne i kulturalne." stworzono dnia: 2017-11-13 13:26 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Zmiana treści SIWZ - poprawienie omyłki pisarskiej w zamówienie ,,Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.127.470,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań"." stworzono dnia: 2017-11-13 13:19 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Konsultacje społeczne - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Szczutowo na lata 2017-2020" stworzono dnia: 2017-11-10 13:23 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie za 2017 rok" zmieniono dnia: 2017-11-10 09:22 przez: Aleksandra Wiśniewska