Historia zmian

 • Artykuł : "Porządek Obrad XXXI Sesji Rady Gminy zwołanej na dzień 22 września 2017 r." stworzono dnia: 2017-09-19 12:35 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiory aktów normatywnych własnych kierownictw Urzędów" zmieniono dnia: 2017-09-19 12:00 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Szczutowie" stworzono dnia: 2017-09-19 11:58 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zaproszenie na spotkanie regionalne - Równać szanse" stworzono dnia: 2017-09-18 11:40 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Aktualności" zmieniono dnia: 2017-09-18 11:39 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 399/26,399/25,307 obrębu Słupia, gm. Szczutowo" zmieniono dnia: 2017-09-18 10:17 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szczutowo za II kwartał 2017 roku" stworzono dnia: 2017-09-13 09:22 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Aktualności" zmieniono dnia: 2017-09-13 07:46 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Aktualności" zmieniono dnia: 2017-09-13 07:45 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Aktualności" zmieniono dnia: 2017-09-13 07:43 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Aktualności" zmieniono dnia: 2017-09-13 07:43 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Aktualności" zmieniono dnia: 2017-09-13 07:42 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Aktualności" zmieniono dnia: 2017-09-13 07:42 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Aktualności" zmieniono dnia: 2017-09-13 07:42 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Aktualności" zmieniono dnia: 2017-09-13 07:41 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Aktualności" zmieniono dnia: 2017-09-13 07:41 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Aktualności" zmieniono dnia: 2017-09-13 07:41 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Strona : "Aktualności" zmieniono dnia: 2017-09-13 07:36 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zbiór zarządzeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy " zmieniono dnia: 2017-09-08 14:42 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym pn ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Szczutowo"." stworzono dnia: 2017-09-08 10:12 przez: Agnieszka Murawska
 • Strona : "Przewodniczący Rady Gminy" zmieniono dnia: 2017-09-08 07:38 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2016r." zmieniono dnia: 2017-09-07 14:08 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Protokoły Sesji Rady Gminy Szczutowo kadencji 2014-2018" zmieniono dnia: 2017-09-06 09:56 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli" stworzono dnia: 2017-09-06 09:49 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Spis zwierząt - przypomnienie" zmieniono dnia: 2017-08-30 14:47 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Spis zwierząt - przypomnienie" stworzono dnia: 2017-08-30 14:46 przez: Aleksandra Wiśniewska
 • Artykuł : "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn Dowóz uczniów z terenu gminy Szczutowo do szkół w Szczutowie i Gójsku na zasadzie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/2018." zmieniono dnia: 2017-08-23 11:46 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn Dowóz uczniów z terenu gminy Szczutowo do szkół w Szczutowie i Gójsku na zasadzie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/2018." stworzono dnia: 2017-08-23 11:45 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Informacja z otwarcia ofert zamówienia publicznego pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Szczutowo"." zmieniono dnia: 2017-08-23 11:40 przez: Agnieszka Murawska
 • Artykuł : "Informacja z otwarcia ofert zamówienia publicznego pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Szczutowo"." stworzono dnia: 2017-08-23 11:38 przez: Agnieszka Murawska