szczutowo

Zapytanie ofertowe dla zadania Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa dróg gminnych Karlewo- Słupia...prowadzonego z zachowaniem zasad konkurencyjności wydatków PROW 2014-2020

Drukuj
1 2 3

Data wytworzenia: 2017-01-25 13:49 Autor: Agnieszka Murawska Data publikacji: 2017-01-25 13:49 Osoba udostępniająca na stronie: Agnieszka Murawska Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-25 Osoba modyfikująca: Agnieszka Murawska
Data stworzenia : 2011-01-04 14:05 Autor : Aleksandra Wiśniewska Data publikacji : 2011-01-04 14:05 Osoba udostępniająca na stronie : Aleksandra Wiśniewska Data ostatniej modyfikacji : 2019-09-09 14:28 Osoba modyfikująca : Aleksandra Wiśniewska