Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szczutowo

Szanowni Państwo, klienci Urzędu Gmny w Szczutowie

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europwjskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W związku z tym informuję, że:

1. Przetwarzanie danych w Urzędzie Gminy w Szczutowie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa. 

2.Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Szczutowo. 

Kontakt: 

Wójt Gminy Szczutowo 

ul. Lipowa 5a 

09-227 Szczutowo

e-mail: gmina@szczutowo.pl

3. W Urzędzie Gminy w Szczutowie powołany został Inspektor Ochrony Danych 

Kontakt:

e-mail: iod@szczutowo.pl

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez Urząd Gminy w Szczutowie przez okres niezbędny do realizacji zadania publicznego oraz okres archiwizacji dokumentów określonych przepisami ustawowymi bądź rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakłądowych (Dz. U. z 2011 r. poz. 140).

6. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, to przysługuje Pani/ Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szczutowo Data stworzenia : 2019-02-22 11:34 Autor : Aleksandra Wiśniewska Data publikacji : 2019-02-22 11:34 Osoba udostępniająca na stronie : Aleksandra Wiśniewska Data ostatniej modyfikacji : 2019-03-05 10:42 Osoba modyfikująca : Aleksandra Wiśniewska