Zmiana treści SIWZ - poprawienie omyłki pisarskiej w zamówienie ,,Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.127.470,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań".

Drukuj
1 2 3

Data wytworzenia: 2017-11-13 13:19 Autor: Agnieszka Murawska Data publikacji: 2017-11-13 13:19 Osoba udostępniająca na stronie: Agnieszka Murawska Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-13 Osoba modyfikująca: Agnieszka Murawska