szczutowo

Zmiana treści SIWZ - poprawienie omyłki pisarskiej w zamówienie ,,Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.127.470,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań".

Drukuj
1 2 3

Data wytworzenia: 2017-11-13 13:19 Autor: Agnieszka Murawska Data publikacji: 2017-11-13 13:19 Osoba udostępniająca na stronie: Agnieszka Murawska Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-13 Osoba modyfikująca: Agnieszka Murawska
Data stworzenia : 2011-01-10 12:15 Autor : root Data publikacji : 2011-01-10 12:15 Osoba udostępniająca na stronie : root Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-19 14:05 Osoba modyfikująca :