Odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego pn Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.127.470,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Drukuj
1 2 3

Data wytworzenia: 2017-11-03 10:18 Autor: Agnieszka Murawska Data publikacji: 2017-11-03 10:18 Osoba udostępniająca na stronie: Agnieszka Murawska Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-03 Osoba modyfikująca: Agnieszka Murawska