Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szczutowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.
Program skierowany jest do osób fizycznych i przewiduje dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych.

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Formą składania wniosku jest wersja elektroniczna poprzez:
- aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW)
- użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu
- użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
• W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu profilem zaufanym ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, przesyła poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW wersję elektroniczną wniosku, drukuje wniosek i wysyła jego wersje papierową wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową na adres WFOŚiGW.
• W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej (formularz do pobrania w siedzibie WFOŚiGW lub jego oddziale)

link do Portalu Beneficjenta https://portal.wfosigw.pl/

Dokumenty dotyczące programu dostępne są na Stronie Głównej w zakładce Czyste Powietrze: http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/program_czyste_powietrze

 

Kontakt:

WFOŚiGW w Warszawie

Wydział Zamiejscowy w Płocku
ul. Małachowskiego 8, 09-402 Płock
tel. (24) 231 33 80; (24) 264 19 94

fax (24) 231 33 85

 


Data wytworzenia: 2018-09-20 12:16 Autor: Aleksandra Wiśniewska Data publikacji: 2018-09-20 12:16 Osoba udostępniająca na stronie: Aleksandra Wiśniewska Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-20 Osoba modyfikująca: Aleksandra Wiśniewska
Data stworzenia : 2011-01-04 14:05 Autor : Aleksandra Wiśniewska Data publikacji : 2011-01-04 14:05 Osoba udostępniająca na stronie : Aleksandra Wiśniewska Data ostatniej modyfikacji : 2020-04-20 09:23 Osoba modyfikująca : Aneta Ruszkowska
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz